<div align="center"> <h1>Historia fizyki i astronomii</h1> <h3>Historia fizyki i astronomii Wszystko o Izaaku Newtonie, pe&amp;amp;sup3;ny tekst monografii nt. &amp;amp;iquest;ycia i odkry&amp;amp;aelig; Newtona Wyk&amp;amp;sup3;ady: Kopernik Kepler Galileusz</h3> <p>fizyka filozofia historia alchemia teologia planety Newton Kartezjusz Leibniz Kepler Huygens grawitacja ci&amp;amp;plusmn;&amp;amp;iquest;enie Cambridge</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toya.net.pl/~jerzykierul" rel="nofollow">http://www.toya.net.pl/~jerzykierul</a></p> </div>